Обществени консултации

Проект на ПМС за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по ПМДР за периода 2014–2020 г. и тяхното възстанов.

 

 

Общините бенефициенти по програмата са силно затруднени да осигуряват собствени средства за междинни и окончателни плащания към изпълнителите на проекти, както и срещат затруднение при осигуряването на кредити предоставени от кредитни и финансови институции.

Предвид гореизложеното в предложения проект е регламентиран механизъм за предоставяне на безлихвени заеми на общините за извършване на междинни и окончателни плащания на разходите по изпълнението на проектите по програмата.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Морско дело и рибарство“, МЗХГ

 Електронен адрес:

 pmdr@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 16.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 16.7.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари