Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 27 от 2005 г. за здравните изисквания към дрехите втора употреба

Предложеният проект е за изменение на Наредба № 27 от 2005 г. за здравните изисквания към дрехите втора употреба, издадена на основание чл. 34, ал. 2 във връзка с § 1, т. 10, буква „д“ от допълнителните разпоредби на Закона за здравето. Съгласно цитираните разпоредби на закона, с наредба на министъра на здравеопазването следва да бъдат определени здравните изисквания към дрехите втора употреба, които представляват продукти и стоки със значение за здравето на човека.

С проекта на акт се прецизират и изменят част от действащите разпоредби, така че да се отговори на настъпилите промени в нормативната уредба и наредбата да се приведе в съответствие с нея.

С проекта на наредба се предвижда отпадане на задължението за уведомяване на контролните органи при откриване на обект за търговия с дрехи втора употреба, предвид че същите не са обекти с обществено предназначение по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Адрес за изпращане на становища и предложения: amaslarska@mh.government.bg


Дата на откриване: 19.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 18.7.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 юни 2020 г. 09:55:46 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

БСК изразява становището, че предложените промени в Наредба 27 ще улеснят задължените лица и ще ускорят трансформацията към кръгова икономика в областта на търговията и третирането на дрехи втора употреба. Цялото становище е публикувано на адрес https://www.bia-bg.com/standpoint/view/27255/

04 юли 2020 г. 16:19:03 ч.
valentin.2017

не е направена адекватна оценка на въздействието

(3) Забранява се пускането на пазара, включително като хуманитарна помощ или с благотворителна цел, на лично бельо и бански костюми втора употреба, на дрехи втора употреба за деца до едногодишна възраст и на обувки втора употреба за деца до 34 номер включително.
По какъв критерий ще се определя дали дрехата е за деца до едногодишна възраст? Не съществуват такива обективни критерии.
 
Мотивите за обувките са много странни:
Във връзка с политиката на правителството за опазване на здравето и в частност здравето на децата, като особено уязвима група от населението, е въведена забрана за пускане на пазара на обувки втора употреба до 34 номер включително, предвид че използването на обувки втора употреба в етапа на прохождане и ранна възраст би могло да доведе до настъпването на дегенеративни промени на стъпалото в подрастващия организъм и в последствие до евентуални изменения на опорно-двигателния апарат.
Не всички обувки се деформират след използване. Има ли научни изследвания, които да потвърждават тезата?
 
Мотиви за това да има има забрана за дрехи втора употреба а деца до едногодишна възраст липсват.
В оценката за въздействие не е отразен повишения разход за дрехи и обувки на семействата с деца.

Най-важният ефект на въздействието не е отразен: това, че семействата с малки деца ще са принудени да ограничат други свои разходи за да купуват по-скъпи нови дрехи и обувки, което може да застраши здравето на децата.

Носенето на по-малки обувки, защото родителите нямат пари за по-големи, може да доведе до деформация на ходилото (бунион) и враснал нокът.

13 юли 2020 г. 20:26:30 ч.
АПТДВУ

Становище на АПТДВУ

Можете да се запознаете със становището на АПТДВУ относно предложените изменения на следния адрес: http://artshc.org/2020-07-06/