Обществени консултации

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 91 от 2006 г. за хигиена на фуражите (обн., ДВ, бр. 71 от 2006 г.)

 

Наредба № 91 от 2006 г. за хигиена на фуражите е издадена на основание чл. 5, ал. 2 от Закона за фуражите. До момента той е претърпял множество промени, като действащата разпоредба за издаването на наредбата е отпаднала. 

С предложения проект се цели постигането на правна сигурност по отношение на пълното и пряко прилагане на Регламент (ЕО) № 183/2005. Действащата към момента Наредба № 91 от 2006 г. за хигиена на фуражите не е необходима и предвид пряката приложимост на Регламент (ЕО) № 183/2005.

 

 Отговорна структура:

 Българска агенция по безопасност на храните, МЗХГ

 Електронeн адрес:

 p_maneva@bfsa.bg

 


Дата на откриване: 19.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 20.7.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари