Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по заетостта

С проекта на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по заетостта се предвиждат промени, свързани с целесъобразно преразпределение на ресурсите в териториалните поделения на Агенцията по заетостта в област Пловдив, по-конкретно в общини Раковски, Брезово и Пловдив.

Предложените промени са свързани с реорганизация на териториални структури на Агенцията по заетостта в област Пловдив, като дирекция „Бюро по труда“ със седалище гр. Раковски и с териториален обхват общините Раковски и Брезово се закрива и се преобразува във филиал на дирекция „Бюро по труда” със седалище Пловдив.

Целта е осигуряване на оптимални условия за компетентно и ефективно предоставяне на посреднически услуги по заетостта на клиентите – търсещи работа лица и работодатели и осъществяване на политиката за насърчаване на заетостта на територията на общините Пловдив, Раковски и Брезово.

Предложеното преобразуване на териториалните поделения ще се обезпечи чрез вътрешна реорганизация в рамките на общата численост на Агенцията по заетостта, като това няма да доведе до промяна в съществуващата численост на агенцията от 2321 щатни бройки.


Дата на откриване: 23.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 23.7.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари