Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

 

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози е изготвен с цел предприемане на ефективни мерки за защита на фискалната позиция и предотвратяване отклонението от данъчно облагане.
Предложените промени ще доведат до засилване на контрола върху документирането и отчитането на дейността на автомобилните превозвачи осъществяващи превоз на пътници по градски, междуселищни и международни линии.
Съгласно предложените промени, при превоз на пътници ще се използват билети, издадени от фискални устройства по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
Премахва се възможността при превоз на пътници да се използват билети, отпечатани съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа.  
По този начин ще се създаде единен режим за всички автомобилни превозвачи и ще се премахнат съществуващите различия. Превозите на пътници ще се документират само с билети издадени от фискални устройства и за тези фискални устройства автомобилните превозвачи имат задължението да осигурят дистанционна връзка с Национална агенция за приходите по реда и в сроковете предвидени в Наредба Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
Предлага се въвеждането на задължителни минимални реквизити, които трябва да съдържат билетите използвани за  превози на пътници по градски, междуселищни и международни линии. Предложението е свързано с правната същност на билета, изпълняващ функциите на договор за превоз и произтичащите от това права и задължения на страните. 


Дата на откриване: 24.2.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 9.3.2012 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 март 2012 г. 16:19:20 ч.
BASAT

Становище от Българска Асоциация на Сдруженията в Автомобилния Транспорт (БАСАТ)

Смятаме, че с изменението на Закона за Автомобилните превози, по отношение на поставянето на фискални устройства във всяко едно превозно средство се допуска изключително голяма грешка. На първо място, това е технически невъзможно и ще се окаже сериозно финансово натоварване за превозвачите, тъй като едно устройство струва около 800 лв. и ще обслужва единствено интересите на производителите на фискални устройства.Ето само някои от въпросите: Как един билет, продаден в Мюнхен ще бъде свързан с НАП и кой ще плати скъпия пренос на информация? Как в градския транспорт ще се поставят такива фискални устройства във всеки един автобус или във всяка будка, продаваща билети и колко ще струва това? Кой ще гарантира сигурността на онлайн връзката и дали в случай на прекъсване билети не трябва да се продават? Изказваме нашето желание за среща с експерти от съответните министерства за намиране на адекватни начини за борба със сивия сектор.