Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кнежа

Съгласно  чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 30-дневен срок от публикуването на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Кнежа се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредба № 23 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кнежа, приета с Решение № 431 от 18.12.2013 г. на Общински съвет-Кнежа на е-mail: obstina_kneja@abv.bg или в Общински център за услуги и информация на гражданите, находящ се на адрес: ул.,,Марин Боев‘‘№ 69, гр.Кнежа. Телефон за контакти  09132/7425.


Дата на откриване: 24.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Кнежа
Дата на приключване: 24.7.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари