Обществени консултации

Национална стратегия по безопасност на движението по пътищата в Република България с хоризонт 2021 - 2030 година и План за действие за нейното изпълнение за периода 2021- 2023 година.

Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата" съвместно с Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата към Министерския съвет  разработват проект на Национална стратегия по безопасност на движението по пътищата в Република България с хоризонт 2021 - 2030 година, както и План за действие за нейното изпълнение за периода 2021- 2023 година.

Целта на Националната стратегия по безопасност на движението по пътищата е да се осигури планирането, изпълнението, наблюдението, оценката, отчитането и контрола на държавната политика в областта в единна стратегическа рамка.

 

Всички заинтересовани страни могат да направят коментари и предложения на следния електронен адрес: MPetrova@sars.gov.bg


Дата на откриване: 29.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 29.7.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари