Обществени консултации

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професия „Машинен техник“

Със Заповед № 02-296 от 19.02.2018 година в Списъка на професиите за професионално образование и обучение е добавена нова специалност „Специално производство (производство на въоръжение и боеприпаси)“ към професията „Машинен техник“.

С настоящата наредба се отменя Наредба № 8 от 2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Машинен техник“ (обн., ДВ, бр. 75 от 2018 г.) и се приема държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Машинен техник“, които включва и специалност „Специално производство (производство на въоръжение и боеприпаси)“ към професията „Машинен техник“.

Проектът на ДОС за придобиване на квалификация по професията е разработен на основание чл. 42, т. 3, буква „б“ от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), приет е от Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и е предложен за утвърждаване от председателя на НАПОО на основание чл. 48, ал. 2, буква „б“ от ЗПОО.

Наредбата за придобиване на квалификация по професията „Машинен техник“ се издава на основание чл. 22, ал. 6, във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование.


Дата на откриване: 1.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 31.7.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари