Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на външните работи

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Устройствения правилник на Министерството на външните работи,
приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2013г. (обн., ДВ, бр. 80 от
2013 г.; изм. и доп., бр. 7 и 39 от 2017 г., бр. 34 и 70 от 2018 г., бр.5, 57 и 101 от 2019г.)


Дата на откриване: 1.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 31.7.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари