Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 8 от 2011 г. за сечите в горите

 

 

С предложените промени се очаква да се усъвършенства реда за провеждане на сечите в горите с цел подобряване на видовия състав, качеството на насажденията и тяхната механична стабилност, да се подпомогне процеса на трансформация на структурата в насажденията, в които протичат процеси на смяна на пионерни със сенкоиздръжливи видове и да се създадат условия за възстановяване на видове, чийто брой е незначителен в насаждението или вече не съществуват.

 

 Отговорна структура:

 Изпълнителна агенция по горите, МЗХГ

 Електронен адрес:

 avasileva@iag.bg

 


Дата на откриване: 3.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 3.8.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 август 2020 г. 15:13:27 ч.
ФОРЕСТ БГ

Предложение от Сдружение ФОРЕСТ БГ

Предложения за допълнения към измененията на Наредба № 8 за сечите в горите.

 

  1. В § 8, към предложенията за изменение на чл. 24, ал. 8, т. 1,  частта от изречението  „в насаждения с площ до 2 ха.“ да се замени „в насаждения и имоти с площ до 2 ха.“   Същото уточнение да се направи и в текста на ал. 9 от същият член.
  2. В § 24, към предложението за текста в създаването на нов чл. 44а (1) в края на изречението след „горскостопански план“ да се добави „ и програма“.