Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

С промените в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица разпоредбите й се привеждат в съответствие с изменение в Кодекса за социално осигуряване, което създава възможност за подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на хартиен носител при регистрацията на лицето в бюрото по труда.

Създава се и унифицирано заявление за отпускане на парично обезщетение от всички лица, които попадат в обхвата на наредбата (безработни съпруги/съпрузи на военнослужещи, наследници на починало лице, което е получавало парично обезщетение за безработица и др.).

По този начин, чрез предложените промени в наредбата, се намалява административната тежест и се подобрява административното обслужване на гражданите.

 


Дата на откриване: 10.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 9.8.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари