Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

С проекта се предвиждат нормативни промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за здравното осигуряване, Наказателния кодекс и Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането в три основни насоки:

1. Оптимизиране на правилата за заплащане на лекарствени продукти с публични средства, както и ясно дефиниране на механизмите за анализ на състоянието на лекарствения пазар от гледна точка на достъпa на пациентите до лекарствени продукти и на публичните разходи за лекарствени продукти.

2. Отразяване на препоръките на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) от Доклад на комисията за последващ анализ на въздействието на законодателни актове, сред които е и ЗЛПХМ, както и на препоръки на други държавни органи.                

3. Усъвършенстване на санкционни механизми при констатиране на неправомерно поведение относно фалшифицирането на лекарствени продукти според степента на обществена опасност на деянията.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg


Дата на откриване: 11.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 24.7.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари