Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

С проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се предлагат промени, свързани със синхронизиране на разпоредбите на наредбата с промени в Кодекса за социално осигуряване, Административнопроцесуалния кодекс, с разпоредби на Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ, както и във връзка с включването на Националния осигурителен институт (НОИ) в системата за електронен обмен на данни за социалната сигурност (Electronic Exchange of Social Security Information - EESSI).

От 6 януари 2020 г. НОИ се включва ефективно в системата за електронен обмен на данни за социалната сигурност (Electronic Exchange of Social Security Information - EESSI), която е важна крачка напред в модернизирането на координацията на социалното осигуряване, тъй като ще замени текущия обмен на хартиен носител между институциите за социално осигуряване. С въвеждането на електронния обмен на социалноосигурителна информация между компетентните институция на държавите - членки, документите за удостоверяване на осигурителен стаж/доход ще постъпват електронно чрез националното приложение, като прикачени файлове към съответното заявление за пенсия. В тази връзка се предлагат промени, които водят до намаляване на адимнистративната тежест за лицата, работили в съответните страни, които подават документи за отпускане на пенсия.

Прецизират се и действащи разпоредби от наредбата, свързани със създаването и воденето на пенсионните досиета, със служебното преизчисляване на пенсиите и др.


Дата на откриване: 10.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 9.8.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари