Обществени консултации

Проект на постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

Основни промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта:

1. Облекчаване условията, на които следва да отговаря работодателя при кандидатстване и ползване на насърчителните мерки за разкриване на работни места;

2. Изменения в процедурите при кандидатстване и ползване на насърчителната мярка по чл. 55 д от Закона за насърчаване на заетостта;

3. Облекчаване на процедурата за поддържане на регистрацията на безработните лица в дирекциите "Бюро по труда";

4. Изменение в процедурата за избор на обучаващи институции за обучение на възрастни и професионално ориентиране, организирано от Агенцията по заетостта.


Дата на откриване: 9.3.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 23.3.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари