Обществени консултации

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-904 от 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на безплатна храна на служителите на МВР за извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда на служителите

Необходимостта от промени в Наредба № 8121з-904 от 30 юли 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда на служителите, и на ободряващи напитки на служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч. (Обн. ДВ, бр. 62 от 2015 г., изм. и доп. бр. 21 от 2018 г. и бр. 77 от 2019 г.) (Наредба № 8121з-904 от 2015 г.) се обуславя от привеждането й в съответствие с § 50 и § 94 от Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗИДЗМВР) (Обн. ДВ, бр. 60 от 2020 г.), които съгласно § 106, ал. 2 от същия закон влизат в сила на 1 август 2020 г. С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-904 от 2015 г. ще се изпълнят § 50 и § 94 от ЗИДЗМВР (Обн. ДВ, бр. 60 от 2020 г.), като за правоимащите служители на МВР ще се създаде ред за изплащане на левовата равностойност на полагащата се безплатна храна, за извършване на дейности със специфичен характер на труда, както и изплащането на левовата равностойност на ободряващи напитки на служителите на МВР, полагащи труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч.


Дата на откриване: 13.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 27.7.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 юли 2020 г. 21:46:10 ч.
Rumen112

ОК НО

наредбата прилага закона което е замисъла, но отново това е поредната наредба която превръща служителите от МВР по ЗМВР в администрация. Като повечето наредби има кой утвърждава и реда по който се извършва дейността - добър или лош, това каоето липсва  е кои извършва "реалната дейност по изпъленнието" При огромната администрация във всяка дирекция като финанси човешки ресурси и ред други да се пропуска в Наредбата кой изготвя нещо обсолютно в областта на административната дейност като протокол за това какви средства се полагат на служител е пропуск. Това води до липса на ред и административна организация. В повечето случаи с тези дейности се натоварва прекия ръководител което е порок. Ако така се продължава скоро и протокол за заплати ще прави прекия ръководител. А дейността във всяка структура се организира със заповеди планове графици и всеки от тях е на разположение на Администрацията. Въпрос на празнота в нормите е да създаде ред в дейността им. Пропуск който съществува може би единствено в МВР.