Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативен акт на Министерския съвет

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на  газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове се предлагат промени, свързани с подобряването на безопасната експлоатация на този вид съоръжения с повишена опасност. Новата уредба на изискванията за безопасна експлоатация на газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове ще бъде актуална спрямо съвременните технически изисквания за осъществяването на тази дейност и промените, настъпили в българските държавни стандарти.

С предложените промени в Наредбата ще се прецизират съществуващи легални дефиниции и ще се въведат нови такива.

Ще се облекчи административната тежест за лицата, които кандидатстват за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове по отношение на изискванията за наличие на персонал, като се позволи и на управителите на търговски дружества, които притежават нужната квалификация, да изпълняват лично дейности, за които досега се изисква да имат назначен служител по трудово правоотношение.


Дата на откриване: 17.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 31.8.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари