Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество

С проекта на Решение се предлага одобряването на Споразумение за научно-технологично сътрудничество между Република България и Съединените американски щати (САЩ).

Документът обхваща целите и дава нова перспектива за развитие на двустранното сътрудничество в науката със САЩ до 2030 г. с акцент върху сътрудничеството по двустранни проекти, финансирани от двете страни, мобилността на учени и обмена на данни и информация за целите на съвместни научни изследвания.

Предвидено е съвместните дейности между двете страни да се извършват под формата на координирани програми и съвместни изследователски проекти; съвместни научни семинари, конференции и симпозиуми; размяна на научна и технологична информация и документация при обмена на учени, специалисти и изследователи, обмен или взаимно ползване на съоръжения или материали и други форми на научно и технологично сътрудничество.


Дата на откриване: 21.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 20.8.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари