Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс

Предлаганите със законопроекта изменения и допълнения са в глава шеста ,,Произход“ на Семейния кодекс. Те са обусловени от постановени решения на Европейския съд по правата на човека по обединени жалби „Л.Д. и П.К. срещу България“ (№ 7949/11 и № 45522/13) и „Докторов срещу България“ (жалба № 15074/08). Съгласно Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, влезлите в сила решения на ЕСПЧ имат задължителна сила спрямо държавата ответник и тя следва да предприеме индивидуални и общи и мерки, необходими за тяхното изпълнение. Очакваните резултати след въвеждането на предложените изменения и допълнения са привеждане в пълно съответствие на действащите норми в Семейния кодекс относно припознаването и оспорването на бащинство с правото на зачитане на личния и семейния живот, съгласно чл. 8 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи и изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека, както и усъвършенстване и прецизиране на уредбата с цел защита най- добрия интерес на детето.


Дата на откриване: 21.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 20.8.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари