Обществени консултации

Проект на Методика за изменение и допълнение на Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Проектът на Методика за изменение и допълнение на Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД е изготвен с оглед адаптирането й към изискванията на актуалното право на Европейския съюз и по-специално на Регламент (ЕС) 2017/460 на Комисията от 16 март 2017 година за установяване на Мрежов кодекс относно хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ (Регламент (ЕС) 2017/460).

С измененията се цели прецизиране и допълване на нормите, въз основа на които се образуват цените за достъп и пренос на природен газ през газопреносната система. Постига се изпълнение на чл. 13 от Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ, както и на изискванията на чл. 7 от Регламент (ЕС) 2017/460, като се осигурява прозрачност и предвидимост при образуването на цените.

В срок до 01 октомври 2020 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД оповестява цените за достъп и пренос на природен газ през газопреносната система, собственост на дружеството за нов регулаторен период. В тази връзка и при отчитане на предвидените срокове по процедурата по утвърждаване на необходими годишни приходи от КЕВР, въз основа на които „Булгартрансгаз“ ЕАД, изчислява цените за достъп и пренос на природен газ през газопреносната система, е определен 14-дневен срок за обществена консултация с гражданите и юридическите лица, в рамките на който да постъпват предложения и становища по проекта на Портала за обществени консултации.

 


Дата на откриване: 21.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 4.8.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари