Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС № 293 от 27.10.2011 г.

На 63-та годишна сесия на Комисията по наркотичните вещества към ООН, проведена през март във Виена, е взето решение въз основа на препоръка на Световната здравна организация да бъдат поставени под международен контрол дванадесет вещества чрез включване в списъците на Конвенциите на ООН по упойващите и психотропните вещества. Новите психоактивни вещества са синтетични опиоиди, със структура сходна с тази на фентанила, синтетични канабиноиди, синтетични катинони и бензодиазепини.

Адрес за изпращане на становища и предложения: vzidarova@mh.government.bg


Дата на откриване: 23.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 21.8.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари