Обществени консултации

Стратегическа рамка на Национална програма за развитие на Република България: България 2020

Стратегическата част на „Националната програма за развитие: България 2020” представя общата рамка на политиките за развитие на Република България до края на 2020 г.

През месец юни 2010 г. беше създаден Съветът за развитие към Министерския съвет. Междуведомствена работна група към него, включваща представители на всички министерства, има за основна задача разработването на Национална програма за развитие: България – 2020.

През 2011 г. от Съвета за развитие бяха приети анализът, визията, целите и приоритетите на програмата.

Коментарите по проекта може да изпращате на e-mail: s.koleva@government.bg в срок до 17:00 на 23 април 2012 г.


Дата на откриване: 16.3.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Междусекторни политики
Дата на приключване: 23.4.2012 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 март 2012 г. 13:26:19 ч.
darina__23

"Национална програма за развитие на Р. България: България 2020"

Всичко в стратегическата рамка "Национална програма за развитие на Р. България: България 2020", звучи много добре, но за съжаление невъзможно за реализиране! За младте хора няма работа, нищо че са с по няколко вида висши образования, а да не говорим за възрастните! За здравеопазването нямам думи! По-голямата част от хората сме на ръба на оцеляването. Вече няма надежда за нас, и няма смисъл от тези програми, които остават само на хартия и не се прилагат.