Обществени консултации

Проект на Наредба за ветеринарномедицинските изисквания и мерките за биосигурност към животновъдните обекти за риба и други водни организми

 

С предложеният проект на наредба се цели определяне на общите и специалните ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания, включително мерките за биосигурност в животновъдните обекти за отглеждане на риба и други водни организми, и задълженията на собствениците или ползвателите на тези обекти.

 

  Отговорна структура:

   дирекция „Политики по агрохранителната верига“, МЗХГ

  Електронен адрес:

   AKovacheva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 6.8.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 8.9.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари