Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № І-181от 3 декември 2002 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранни физически и юридически лица

С проекта на Наредба за допълнение на Наредба № І-181от 3 декември 2002 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранни физически и юридически лица (Обн., ДВ, бр. 116 от 2002 г., изм. бр. 93 от 2006 г, бр. 30 от 2016 г., бр. 8 от 2018 г. и бр.8 от 2019 г.) се цели освен за постоянно пребиваващите чужденци в Република България, да се облекчи процедурата по регистрация на пътни превозни средства и за дългосрочно пребиваващите чужденци. Чрез тази промяна, ще отпаднат административни затруднения за промяна в регистрацията за категорията „дългосрочно пребиваващи чужденци”.


Дата на откриване: 7.8.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 6.9.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари