Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Държавната комисия по хазарта

С проекта на постановление на Министерския съвет се уреждат отношенията, свързани със закриването на Държавната комисия по хазарта – създаването на ликвидационна комисия и определяне на нейните функции, както и извършване на компенсирани промени в числеността на Министерството на финансите и на Националната агенция по приходите.

Отговорна дирекция:"Човешки ресурси и административно обслужване"
E-mail:hras@minfin.bg

 


Дата на откриване: 8.8.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 22.8.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари