Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-986 от 12 декември 2014 г. за организацията и реда за съпровождане на лица, спрямо които е наложена мярка за административна принуда или е издадена заповед за краткосрочно настаняване

В „Държавен вестник“ бр. 60 от 2020 г. е обнародвано изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), с което е направена промяна в чл. 77, ал. 1 и 2 от ЗМВР, предвиждаща че полицейските органи ще могат да съпровождат на територията на страната и чужденци, търсещи международна закрила, по отношение на които е издадено решение за настаняване в център от затворен тип по реда на Закона за убежището и бежанците. В тази връзка, разпоредбите на Инструкция № 8121з-986 от 12 декември 2014 г. за организацията и реда за съпровождане на лица, спрямо които е наложена мярка за административна принуда или е издадена заповед за краткосрочно настаняване следва да бъдат приведени в съответствие с предвиденото в закона.


Дата на откриване: 12.8.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 11.9.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари