Обществени консултации

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“

С настоящата наредба се приема държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“, която е включена в Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение.

Наредбата за придобиване на квалификация по професията „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“ се издава на основание чл. 22, ал. 6, във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование.

   С наредбата се определят единните изисквания, необходими за упражняване на професията, които са задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.


Дата на откриване: 13.8.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 14.9.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари