Обществени консултации

Проект на Решение за изменение на Решение №275 на Министерския съвет от 2020 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2020/2021 година

В изпълнение на чл. 9, ал. 3, т. 7 от Закона за висшето образование (ЗВО) Министерският съвет утвърждава таксите за кандидатстване и за обучение на студенти и докторанти за съответната година по предложение на министъра на образованието и науката въз основа на предложенията на държавните висши училища.

След приемането на Решение № 275 на Министерския съвет от 23.04.2020 година за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2020/2021 година в Министерството на образованието и науката постъпи предложение от доц. д-р Добри Ярков - ректор на Тракийския университет - Стара Загора, за изменение на таксите за кандидатстване и обучение в Приложение № 17 към т. 1 на Решението.

Изменението се налага поради промяната в изчисляването на таксите за обучение съгласно чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование и се отнася за таксите, заплащани от чуждестранните студенти за някои от професионалните направления в университета.


Дата на откриване: 19.8.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 18.9.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари