Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за вземане на проби и лабораторно изпитване на храни

 

С наредба се определят условията и редът за вземане на проби от храни, произведени в страната, Европейския съюз или с произход от трети държави, предназначени за пускане на пазара на Съюза, с изключение на натурални минерални, изворни и трапезни води, за извършване на лабораторни изпитвания за целите на официалния контрол.

 

 

  Отговорна структура:

   дирекция „Политики по агрохранителната верига“, МЗХГ

  Електронни адреси:

   IGenchev@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 19.8.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 18.9.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари