Обществени консултации

ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Основната цел на законопроекта за допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) е да уреди нормативно възможността работникът и служителят за поиска издаване на заповед за изпълнение въз основа на извлечение от ведомости по чл. 128 от Кодекса на труда (КТ).

Съгласно чл. 417 от ГПК, заявителят може да поиска издаване на заповед за изпълнение и когато вземането, независимо от неговата цена, се основава на изчерпателно изброени актове и документи. В този текст обаче извлечението от ведомост по чл. 128, т. 3 от КТ не е посочено като основание за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист.

При съществуващата в чл. 410 от ГПК възможност за искане  и издаване на изпълнителна заповед и изпълнителен лист е вероятно, независимо от издаденото от длъжника извлечение от ведомост, при направено възражение от негова страна да последва исково производство за установяване на вземането, защото тогава е недопустимо принудително изпълнение.

В проекта на Закон за допълнение на ГПК е предвидено създаването на т. 10 в чл. 417 от ГПК, съгласно която работникът или служителят за може да поиска издаване на заповед за изпълнение въз основа на извлечението от ведомости по чл. 128, т. 3 от КТ.

 


Дата на откриване: 19.3.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 2.4.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари