Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3

С проекта на наредба се разширява обхватът на субсидираните лечебни заведения, като се определят и лечебните заведения, които може да бъдат субсидирани от Министерство на здравеопазването за поддържане готовността на разкритите в тях клиники и отделния по инфекциозни болести за оказване на медицинска помощ при епидемично разпространение на заразни болести по чл. 61, ал. 1 или 3 от Закона за здравето – държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ. Субсидия от Министерство на здравеопазването могат да получават и лечебни заведения извън посочените по-горе, за да поддържат готовността на клиники и отделения по инфекциозни болести за оказване на медицинска помощ през периода на обявено извънредно положение поради епидемично разпространение на заразни болести по чл. 61, ал. 1 или 3 от Закона за здравето или на обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето.

Адрес за изпращане на становища и предложения: imilanova@mh.government.bg


Дата на откриване: 20.8.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 2.9.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари