Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните, приет с Постановление № 35 на Министерския съвет от 2011 г.

  

С предложените промени се очаква да се създаде по-ефективна организация на дейността на дирекциите в Централното управление на Българската агенция по безопасност на храните, повишаване на контрола и координацията при лабораторния контрол и контрола свързан със страничните животински продукти и по-ефективен и всеобхватен контрол осъществяван от страна на Областните дирекции по безопасност на храните по отношение на здравеопазването на животните и контрола на храните.

 

 Отговорна структура:

 Българска агенция по безопасност на храните, МЗХГ 

 Електронен адрес:

 A_Pashova@bfsa.bg

 


Дата на откриване: 24.8.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 23.9.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 септември 2020 г. 10:04:05 ч.
София Консулт

Предлагам на дирекция да се възложи да поддържа информацията за конкурсите за държавни служители

 

https://komentator.bg/171-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0-%d0%b2-%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b2/

Публикацията „171 конкурса в държавните структури по време на извънредното положение“ от 27.05.2020 г.:

  • На страницата на БАБХ липсва информация за тези конкурси – колко кандидата са се явили, колко са допуснати, кои са класирани на текст и какъв е крайният резултат от интервюто. Законът за държавния служител ги задължава да публикуват информацията на Административния регистър, на специализиран сайт и на интернет страницата на администрацията.