Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 73 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи

В Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗИДЗМВР) (Обн. ДВ, бр. 60 от 2020 г.), с § 4 и § 5 се създава нова структура на МВР - Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, която съгласно § 53 и § 54 от този закон е правоприемник на активите, пасивите, правата, задълженията и архивния фонд на Специализирания отряд за борба с тероризма и на Главна дирекция „Национална полиция“, свързани с дейността на или ползвани от дирекция „Жандармерия“, както и на служебните и трудовите правоотношения на техните служители. Параграфи 4 и 5 от ЗИДЗМВР (Обн. ДВ, бр. 60 от 2020 г.) влизат в сила от 1 октомври 2020 г. С проекта на Постановление на Министерския съвет се цели определянето на дирeктора на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ като второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на вътрешните работи.


Дата на откриване: 25.8.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 8.9.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари