Обществени консултации

Проект на актуализация на Националната програма за реформи на Република България (2012-2020 г.) – работен вариант към март 2012 г.

 

Актуализираният проект на Националната програма за реформи на Република България за периода 2012–2020 г. е публикуван на интернет страницата на Министерството на финансите. Документът разработен е в изпълнение на стратегията „Европа 2020” и в приложение на Европейския семестър за 2012 г.
Актуализираната НПР е подготвена в рамките на Работна група 31 “Европа 2020” към Съвета за европейски въпроси, в която участват експерти от държавната администрация, социалните партньори, неправителствените организации, местните власти и академичните среди. Публикуването на проекта цели да бъде постигната по-голяма публичност и прозрачност при разработването окончателния вариант на стратегическия документ.
Актуализираната Национална програма за реформи (2012–2020 г.) следва да бъде изпратена на Европейската комисия до средата на април тази година.
Предложения и коментари, свързани с публикувания  проект  на НПР за периода 2012-2020 година, може да бъдат изпращани на електронен адрес: ecfinpol@minfin.bg.


Дата на откриване: 19.3.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Междусекторни политики
Дата на приключване: 6.4.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари