Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 04.02.2019 г. за треньорските кадри (обн. ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г.)

В практиката от производствата по разглеждане на заявления за вписване в регистъра на треньорските кадри по чл. 9, ал. 1, т. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) се установяват случаи на лица, притежаващи квалификация или професионален опит, които биха им позволили успешно да изпълняват някои от длъжностите на треньорските кадри, но които не са обхванати от хипотезите, регламентирани в чл. 6 – 10 от Наредба № 1 от 04.02.2019 г. за треньорските кадри. Това налага допълване на нормативния акт.


Дата на откриване: 2.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 2.10.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари