Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-282 от 15 март 2018 г. за определяне вида, условията и реда за издаване и ползване на служебните карти в Министерството на вътрешните работи

С проекта на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-282 от 15 март 2018 г. за определяне вида, условията и реда за издаване и ползване на служебните карти в Министерството на вътрешните работи (Обн. ДВ, бр. 26 от 2018 г.) (Инструкция № 8121з-282 от 2018 г.) се привеждат в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Обн. ДВ, бр. 60 от 2020 г.) разпоредби на Инструкция № 8121з-282 от 2018 г.


Дата на откриване: 2.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 2.10.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 септември 2020 г. 17:09:14 ч.
Sir Humphrey

а/ъ

Параграфи 2 и 3:

Пише се "съкращението"