Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи

С предлаганите промени в Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максимални заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение (Наредба № 8121з-919 от 2017 г.) се цели да се определят размерите на основните месечни възнаграждения на държавните служителите по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи с висше и средно образование в зависимост от мястото на изпълнение на служебните задължения. Необходимо е при назначаването на служители на новосъздадените длъжности за същите да бъдат регламентирани размерите на основните им месечни възнаграждения. С промените в Наредба № 8121з-919 от 2017 г. ще се определят размерите на основните месечни възнаграждения на следните длъжности: „Директор“ и „Заместник-директор“ на Национален институт по криминалистика и Институт по психология“, „Тактически инспектор I степен“, „Тактически инспектор II степен”, „Тактически инспектор III степен”, „Тактически инспектор IV степен”, Тактически инспектор V степен“, „Тактически инспектор VI степен”, „Експерт, специални операции I степен”, „Експерт, специални операции II степен”, „Експерт, специални операции III степен”, „Експерт, специални операции IV степен”, „Експерт, специални операции V степен”, „Експерт, специални операции VI степен”, „Специалист, специални операции“, „Главен тактически полицай“, „Старши командос“, „Командос“ и „Тактически полицай“.


Дата на откриване: 3.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 17.9.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари