Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето, приет с ПМС № 38 от 2001 г.

С Преходни и Заключителни разпоредби на Закона за социалните услуги (в сила от 01.07.2020 г.) бяха направени изменения и допълнения в Закона за закрила на детето. Промените засегнаха правомощията на председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). В съответствие с разпоредбата на чл. 17а, ал. 1 от Закона за закрила на детето се предлага в Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето да бъдат отменени част от функции на председателя на агенцията. Функциите, които се предвижда да бъдат отменени се отнасят до разработването на наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца; издаването на лиценз за предоставяне на социални услуги за деца до 18 години; поддържането в националната информационна система данни за специализирани институции за деца и за доставчици на социални услуги за деца; извършването на наблюдение и контрол на специализираните институции за отглеждане на деца, относно спазването на правата на детето и даването на задължителни предписания при установяване на нарушения; организирането на проверки за спазване на стандартите за социални услуги за деца и даването на задължителни предписания при установяване на нарушения.

Предлага се прецизиране и на функционалните компетентности на главна дирекция „Контрол по правата на детето“ и дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“, в съответствие с предложението за отмяна на функции на председателя на ДАЗД. Предвиждат се и промени по отношение на организацията на работата в агенцията.


Дата на откриване: 4.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 5.10.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 септември 2020 г. 22:43:48 ч.
Пълна Отмяна на Закона за Социалните услуги

Долу ръцете от нашите деца!

Деница Сачева ще остане в историята като жалката министърка, продала българските деца!

Срам и позор сте за българия г-жо Сачева!

Доброто винаги побеждава, г-жо Сачева!

Природата е по-силна от началника Ви Джордж Сорос г-жо Сачева!

Господ си знае работата!