Обществени консултации

Проект на Доклад за 2011 г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2010-2011 г.

Проектът на Доклад за 2011 г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2010-2011 г. е в съответствие с. т. 4 от РМС по протокол № 48 от 20.12.2007 г. за приемане на Стратегията за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2008-2015 година.

Планът за действие за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2010-2011 е приет с РМС по протокол № 15 от 21 април 2010 година.

В проекта на Доклад са отразени дейностите, осъществени през 2011 г. от отговорните за изпълнението на Плана институции и ведомства. Информацията е структурирана в осем части - в съответствие с оперативните цели на Плана, като Докладът в своята цялост свидетелства за пряката ангажираност на всички отговорни институции по проблемите на хората с увреждания в България.

Голяма част от мерките и дейностите по оперативните цели са с постоянен срок, защото за постигането им са необходими системни усилия и действия. Процесът на създаване на равни възможности за хората с увреждания е непрекъснат, постоянен и продължителен.

 


Дата на откриване: 23.3.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 2.4.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари