Обществени консултации

Проект на правила за добра медицинска практика по здравни грижи

Предложените правила за добра медицинска практика по здравни грижи са изготвени на основание чл. 8, т. 5 и чл. 20, т. 3 от Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите. В съответствие с изискванията на закона, правилата са разработени от Националния съвет по качество на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и са окончателно приети от този съвет на 10.08.2020г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg


Дата на откриване: 12.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 11.10.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 септември 2020 г. 09:58:40 ч.
илиян.С

това добра медицинска практика ли е?

Правила като спазване на определени изисквания като тизи поставени от Министара на Здравеопазването по отношение на КОВИД-19 трябва ли да се считат за добра мидицинска практика? Защото на редица места в медицински учреждения не се спазват. Десет пациента в помещение от 15 кв. метра без вентилация.