Обществени консултации

Проект на Правилник за устройството и дейността на Националния институт по криминалистика към Министерството на вътрешните работи

Необходимостта от приемане на Правилник за устройството и дейността на Националния институт по криминалистика (НИК) към Министерството на вътрешните работи (МВР) се обуславя от новосъздадения чл. 50а, ал. 3 на Закона за МВР (Обн. ДВ, бр. 60 2020 г.). С проекта на Правилник за устройството и дейността на НИК се цели създаване на нормативната основа уреждаща структурата и организацията на работа на института с актуалните разпоредби на Закона за Министерство на вътрешните работи и нормативните актове по прилагането му, разпределението на функциите по структурни звена, създаването на ефективна организация в дейността на НИК и взаимодействие с други институции в страната и чужбина. С издаването на Правилника за устройството и дейността на НИК ще бъдат оптимизирани процесите по методическо ръководство, управление и контрол.


Дата на откриване: 14.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 28.9.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари