Обществени консултации

Проект на Правилник за състава и дейността на Местната комисия за обществен ред и сигурност към Общински съвет - Белене, мандат 2019-2023 г.

   На основание чл. 26 ал. 2 от ЗНА и във връзка с чл. 77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и проекта на Правилника. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в сградата на Община Белене - Деловодство, на адрес – гр. Белене, ул. „България” № 35, тел. 0658/31061  или на следния електронен адрес: obshtinabl@gmail.com 

 


Дата на откриване: 14.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Белене
Дата на приключване: 14.10.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари