Обществени консултации

Проект на Закон за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност

Предлаганите с настоящия проект на Закон за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност промени са обусловени от необходимостта от отпадане на изискването за предоставяне на удостоверение за придобита юридическа правоспособност при провеждането на конкурси за нотариуси и частни съдебни изпълнители, съответно при процедурата за вписване на помощник-нотариуси и провеждането на изпит за помощник частни-съдебни изпълнители. В тази връзка се предлагат допълнения в чл. 11, ал. 2 ЗННД и чл. 7, ал. 2 ЗЧСИ, които предвиждат, че се изисква представянето на удостоверение за придобита юридическа правоспособност на хартиен носител от страна на участниците в съответната процедура единствено ако то е издадено преди 1 март 2011 г. В резултат на предложените промени се очаква намаляването на административната тежест на гражданите при кандидатстване за гореописаните длъжности, тъй като администрацията на Министерството на правосъдието ще събира по служебен път информация досежно придобитата от тях юридическа правоспособност.


Дата на откриване: 15.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 15.10.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 септември 2020 г. 10:54:34 ч.
joro112

лобизъм

Не е нормално, единствено в РБългария сделките с моторни превозни средства да анажират нотариуси. Пазара на моторни превозни средства няма място в закон за движение по пътищата.Чист лобизъм в полза на нотариуси, на гърба на гражданите, една дублираща общината и МВР структура, за да могат нотариусите да печелят от ненужни такси.