Обществени консултации

проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 382 на Министерския съвет от 30.12.2015 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили до 2020 г.

Приетите и влезли в сила на 8 август 2020 г. изменения и допълнения в Закона за военното разузнаване (обн. ДВ 69 от 2020 г.), налагат извършване на изменение в подзаконови нормативни актове, регламентиращи дейността и функционирането на Служба „Военно разузнаване“, в т.ч. Планът за развитие на въоръжените сили до 2020 г., приет с Постановление № 382 на Министерския съвет от 2015 г. и Постановление № 54 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната.

През месец май 2020 г. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България, предостави безвъзмездно на Министерството на отбраната, за нуждите на Военноморските сили моторен влекач „Мизар“, което изисква осигуряване на необходимите щатни длъжности за екипаж на кораба, както и неговото въвеждане във ВМС, чрез извършване на изменения в План за развитие на въоръжените сили до 2020 г.

В съответствие с направените изменения и допълнения в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България през 2019 г. се формира Съвместно командване на специалните операции (СКСО) в състава на Българската армия, като същото следва да достигне необходимите оперативни способности до края на 2020 г. В тази връзка се налага изменение на План за развитие на въоръжените сили до 2020 г. в частта свързана с личния състав и структурата на СКСО и Военномедицинска академия (ВМА).

Реализирането на направените предложения за изменение и допълнение на План 2020, осигуряват благоприятни условия за изграждане на нови отбранителни способности в съответствие с националните приоритети и ресурсното осигуряване.

Проектът на нормативния акт се публикува за срок от 14 дни за обществено обсъждане, тъй като изменението и допълнението на План за развитие на въоръжените сили до 2020 г., следва да се изпълни в най-кратък срок с оглед изпълнение на планираните мероприятия във въоръжените сили и прилагане разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 

 


Дата на откриване: 15.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 28.9.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари