Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална програма за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическите дейности 2021 – 2022 г.

     Национална програма за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическите дейности 2021 – 2022 г. е изготвена в съотвествие с действащата към настоящия момент Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012 – 2022 г. (приета с Решение на Народното събрание, ДВ., бр. 96 от 2011 г.) и дава ясна насока и посочва конкретни действия и срокове за изпълнението на целите и задачите на стратегията.

    Националната програма е основополагащ документ на правителството за ролята, мястото и социалните функции на спорта в Република България.


Дата на откриване: 17.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 18.10.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари