Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба №10

Причините, които налагат приемането на допълнението на наредбата, са свързани с постъпило предложение от страна на Българския фармацевтичен съюз за необходимостта от увеличаване на стойността, заплащана на търговците на дребно с лекарствени продукти за обработването на рецептурни бланки с предписани по протокол лекарствени продукти с ниво на заплащане 100 % от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), предвид на това, че независимо от увеличаване на заплащането за лекарствени продукти с ниво на заплащане 100 на сто през последните години стойността, която НЗОК заплаща за всяка рецептурна бланка остава непроменена.

 Целта на предложения проект е чрез увеличението на заплащането от НЗОК за обработване на тези рецепти, да се стимулират все повече търговци на дребно с лекарствени продукти да отпускат лекарствени продукти с ниво на заплащане 100 на сто, което ще допринесе до по-широк достъп на населението на заплащаните с публични средства лекарствени продукти.

Очакваните резултати от прилагането на наредбата са свързани на първо място с увеличаване броя на аптеките, които ще отпускат лекарствени продукти, чието ниво на заплащане е 100 на сто от бюджета на НЗОК. Това от своя страна ще даде по-голяма възможност на българските пациенти да се снабдяват с лекарствени продукти с ниво на заплащане 100 на сто, без да се налага да пътуват до други населени места. Друг очакван резултат от прилагането на новата уредба е свързан с по-доброто оценяване на труда на магистър-фармацевтите, обслужващите рецепти за 100 % заплатените лекарствени продукти от НЗОК, предписвани по протокол. 

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg


Дата на откриване: 18.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 17.10.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари