Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти

 

С прилагането на наредбата ще се предоставя повече информация относно състава и характеристиките на храните, повишаване на тяхното качество, както и възможност за информиран избор и защита на правата на потребителите.

 

 Отговорна структура:

 Дирекция „Политики по агрохранителната верига”, МЗХГ

 Електронен адрес:

 IYancheva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 18.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 19.10.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 октомври 2020 г. 10:22:45 ч.
Zemedeliednes

По проекта за изменение и допълнение на наредбата за специфичните изисквания към млечните култури

В чл. 11 от проекта след думите "За закваска се използват" да се допълни с "кефирни зърна". Използването на кефирни зърна за ферментация, наред с изброените в проекта  култури  е предвидено в Стандарта за ферментирали млека CXS 243-2003, т. 2.1. за напитката кефир.