Обществени консултации

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Кнежа, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 г.-2023 г.

Съгласно  чл. 26, ал.3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 30 – дневен срок от публикуването на настоящето предложение на Интернет страницата на Община Кнежа се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Кнежа, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 г.-2023 г. на е-mail: obs_kneja@abv.bg или в Общински център за услуги и информация на гражданите, находящ се на адрес: ул.,,Марин Боев‘‘№69, гр.Кнежа. Телефон за контакти:  09132/7662.


Дата на откриване: 18.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Кнежа
Дата на приключване: 18.10.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари