Обществени консултации

Проект за изменение и допълнение на Постановление №267 на МС от 2012 г. за създаване на Съвет за защита на интелектуалната собственост

С Проекта се променят изискванията към дейността на Съвета с цел същата да се провежда по по-целесъобразен и икономичен от гледна точка на административния капацитет начин, да бъде организирана в съответствие с естествените периодичност и начин на планиране, обусловени от функциите на органа и както и с цел да се осигури по-тясна връзка между задачите на Съвета и специфичната компетентност на членовете. Предвиденото осъвременяване на длъжностния състав е наложително и с оглед успешното взаимодействие по актуалните проблеми на защитата на интерелкуалната собственост.

адрес за становища: k.pashova@mc.government.bg


Дата на откриване: 21.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 21.10.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари