Обществени консултации

Проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Предвидените изменения и допълнения въвеждат лицензионен режим за вносителите на конопени семена непредназначени за посев (храна за животни) и за издаването на лицензия за внос на конопени семена, непредназначени за посев, на основание чл. 157 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП”) (ОВ L 299, 16.11.2007).

Съгласно действащата редакция на чл. 29, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, в страната се прилага регистрационен режим на вносителите на коноп и конопени семена, непредназначени за посев.

Поради настъпилите промени в законодателството на Европейския съюз, е наложително същите да бъдат отразени и в националното законодателство - Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Закон за фуражите. С изменението и допълнението на ЗКВНВП се въвежда режим за лицензиране на вносителите на конопени семена, непредназначени за посев.


Дата на откриване: 26.3.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 9.4.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари