Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на акт се предвижда допълнение на Постановление № 64 на МС от 25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности и на Постановление № 137 на МС от 25.06.2020 г. за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности.

С допълнението на Постановление № 64 на МС от 25.03.2016 г. се добавя едно ново приоритетно професионално направление и се актуализира Списъка на защитените специалности.

Допълнението на ПМС № 137/2020 г. има за цел освобождаването от заплащане на такси за обучение на студенти, обучаващи се в професионални направления и защитени специалности с най-висок очакван бъдещ недостиг на пазара на труда, което ще допринесе за подготовката на необходимите висококвалифицирани специалисти за целите на икономическото и общественото развитие на страната.


Дата на откриване: 21.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 21.10.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари